Du läser här:

Ekonomi

På de här sidorna hittar du information om kommunens ekonomi, budget, skatt och årsredovisning. Den kommunala ekonomin lyder under samma enkla regel som vilken hushållskassa som helst - det gäller att inkomsterna täcker utgifterna.

Kommunalskatt

Kommunens inkomster består av tre delar: kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Surahammars kommun 22,31 kronor per intjänad hundralapp.

Kommunens ekonomi


Kommunfullmäktige fastställer program som anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Dessa politiska program har ofta ett flerårigt perspektiv. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

De avgiftsfinansierade verksamheterna i de kommunala bolagen som har hand om kommunens vattenverk, fjärrvärmesystem och kommunfastigheter har balansräkningsansvar och ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Sidan publicerad av: Johan Malvin
, 2018-12-10 14:44

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se