Du läser här:

Behandling av personuppgifter i Surahammars kommun

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

På svensk nivå finns sedan tidigare en grundlag, personuppgiftslagen (PuL) som ger ett skydd för varje persons integritet. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempels ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Surahammars kommun ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Surahammars kommun. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter. Surahammars kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Här förklaras den nya dataskyddsförordningen (GDPR) väldigt övergripande på en minut och 34 sekunder. Upplagt av Sveriges kommuner och landsting.

 

Mer om hur vi behandlar personuppgifter

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-09-05 14:02

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se