Du läser här:

Blanketter inom miljöfarlig verksamhet


Anmälan 9 kap 6 § miljöbalken om miljöfarlig verksamhetPDF (pdf, 109.5 kB)

Anmälan om efterbehandling av förorenade områdenPDF (pdf, 102.6 kB)

Anmälan om sanering av förorenad byggnadPDF (pdf, 108.1 kB)

Anmälan om bassängbad

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 18:04

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se