Du läser här:

Blanketter inom jordbruk


Ansökan om dispens för gödselspridning

Ansökan om spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområdePDF (pdf, 118.1 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 18:03

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se