Du läser här:

Blanketter inom avfall


Anmälan om uppläggning av avfallPDF (pdf, 105.9 kB)

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamålPDF (pdf, 62.1 kB)

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Anmälan om kompostering av latrin och/eller urinPDF (pdf, 44.6 kB)


Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 18:03

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se