Du läser här:

Sopkörning

Arbetscenter hämtar upp sopor på skolorna i kommunen som transportera till återbruket.

Sidan publicerad av: Bengt Eriksson
, 2020-10-22 13:46

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se