Du läser här:

Återvinningsstationer

 

Arbetscenter sköter om kommunens återvinningsstationer så att det ser snyggt ut och att inga sopor ligger utanför containrarna.


ACåtervinning
Sidan publicerad av: Bengt Eriksson
, 2020-10-22 13:48

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se