Du läser här:

Företagare och covid-19!

Information till näringslivet

Information till näringslivet

Surahammars kommun arbetar aktivt med att minska smittspridningen i kommunen. En minst lika viktig del för oss är att stötta det lokala näringslivet i dessa ansträngande tider. Vi fortsätter att föra en god dialog med näringslivet så som vi gjort innan och lyssnar av behov samt önskemål relaterade till det rådande läget. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att vi kan utöva den tillsyn vi är lagbundna till samtidigt som vi ger den nödvändiga stöttningen våra företagare behöver. Bygg- och miljönämnden inspekterar serveringsställen för att säkerställa att de restriktioner som nu införts efterföljs. Nämnden utreder även klagomål från allmänheten och gör oanmälda kontroller. Som verksamhetsansvarig inom restaurangbranschen får du gärna kontakta vårt miljökontor för att föra en dialog om hur du på bästa sätt förbättrar rutiner för minskad smittspridning.

För att läsa mer om beslut som Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland och Folkhälsomyndigheten meddelat, samt vad de innebär hänvisas hit: Covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats.

Har du och/eller din verksamhet frågor om exempelvis företagsstöd får ni gärna ta kontakt med vår näringslivsenhet eller besöka www.verksamt.selänk till annan webbplats. Har ni funderingar om hur ni kan förbättra era rutiner eller liknande ta gärna direktkontakt med vårt miljökontor, Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland eller Folkhälsomyndigheten.

Tack för allt jobb ni gör i dessa tuffa tider, tillsammans bromsar vi smittspridningen. Håll i och håll ut!

Åtgärder för att hjälpa näringslivet

Effekterna av Corona har påverkat näringslivet i kommunen och vi har hörsammat våra företagares oro inför denna svåra tid. Vi för en kontinuerlig dialog med näringsidkare och i synnerhet nu under dessa Coronatider. Vi uppmuntrar våra företagare att ta kontakt med oss om varsel och uppsägningar blir aktuellt.

Stödåtgärder till våra företagare

  • Vi skjuter på tillsynsavgifterna gällande alkohol- och serveringstillstånd.
  • Bygg- och miljönämnden kommer fortsatt att utöva tillsyn, hur vi utövar den tillsynen kan vi i de flesta fall komma överens om med den enskilda verksamhetsutövaren. Tillsyn kan exempelvis ske genom dokumentgranskning, webbmöte eller möte utomhus, begränsning av antalet närvarande vid tillsynen m.m.
  • Vi kan i enskilda fall förlänga betalningstider på avgifter inom exempelvis tillstånd och tillsyn. Detta har vi även normalt sett möjlighet till.
  • Efter dialog kan vi dra ner betalningstider till leverantörer.
  • Vi kommer i största möjliga mån fortsätta att handla med våra upphandlade lokala aktörer.
  • Vi vill ha en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

En väg in

Ser du att ditt företag behöver få stöttning med något av exempelvis ovanstående? Kontakta då vår näringslivsstrateg. Hen lotsar dig i sin tur vidare till rätt kontaktperson inom kommunen, och/eller hos våra kommunala bolag, för just ditt ärende och din efterfrågan av stöd.

Vi vill även passa på att tipsa om att verksamt.selänk till annan webbplats sammanställt samlad information från myndigheter om hur du som företagare kan söka olika typer av finansiellt stöd och övrig hjälp.

Västmanlands Företagssupport

Den 31/3 lanserades det i länet en Företagssupport för samtliga företag och företagare i länet. Det är Region Västmanland som tillsammans med samarbetspartners tagit fram supporten, och den bygger på att du som företagare lämnar dina kontaktuppgifter, och blir efter det uppringd.

Du kommer direkt till formuläret och Företagssupporten genom att klicka här.länk till annan webbplats

Till dig som vård- och omsorgsföretagare

Som vårdföretag har ni möjlighet att ta del av skyddsmaterial via SKL Kommentus eller Socialstyrelsen. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som tagit fram stödet, så att privata utförare också kan ta del av detta. Privata företag kan alltså, efter godkännande av kommunen, också nyttja avtalet.

Läs gärna mer om detta genom att klicka här, och besöka SKR:s webbplats.länk till annan webbplats

I Surahammars kommun är det vår upphandlingssamordnare Lars Väänänen som hanterar detta, han nås på:

E-post: larsv@surahammar.se
Tel: 0220-390 31

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-12-29 11:02
Facebook Näringslivsenheten Surahammar


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se