Olet tässä:

Talous

Kunnan talouteen pätevät samat yksinkertaiset säännöt kuin minkä tahansa talouden kassaan - tulojen pitää kattaa menot.

Kunnallisvero

Kunnan tulot muodostuvat kolmesta osasta: kunnallisverosta, tietyistä palveluista perittävistä maksuista ja valtion avustuksista. Kunnallisvero on suurin tulonlähde. Vero on Surahammarin kunnan asukkaille 22,31 kruunua ansaitulta sadalta kruunulta.

Kunnan talous

Kunnanvaltuusto vahvistaa ohjelman, jossa määritellään kunnallisen toiminnan suunta ja tavoitteet. Nämä poliittiset ohjelmat tehdään usein monivuotisella perspektiivillä. Ennen jokaisen vuoden alkua kunnanvaltuusto tekee päätöksen talousarviosta ja toimintaohjeista, joissa määritellään ne taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka lautakuntien on saavutettava toimintavuoden aikana.

Jokainen lautakunta saa käyttökuluilleen taloudelliset puitteet. Lautakunnat vastaavat, että toiminta rahoitetaan taloudellisten puitteiden sisällä ja että sitä tehdään kunnanvaltuuston ohjelmassa ja toimintadirektiivissä vahvistamien tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti.
Maksuin rahoitetuilla toiminnoilla kunnallisissa yhtiöissä, jotka hoitavat kunnan vesilaitosta ja kunnan kiinteistöjä, on tasevastuu ja niiden on pitkällä aikavälillä rahoitettava toimintansa kokonaan ulkoisin tai sisäisin tuloin.
 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-07-30 14:50

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se