Olet tässä:

Suomen kielen hallintoalue

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä. Ne ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset (jotka ovat myös alkuperäiskansa), ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset.

Historiallisia vähemmistökieliä ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.

Yhteistä vähemmistöryhmille on se, että ne ovat asuneet Ruotsissa kauan ja että kullakin ryhmällä on selvä keskinäinen yhteenkuuluvuus. Ryhmillä on myös oma uskonnollinen, kielellinen tai kulttuurinen viiteryhmä ja halu säilyttää identiteettinsä.

Surahammarin kunta on osa suomen kielen hallintoaluetta

Suomen kielen  hallintoalueella on suomenkielisiä koskevat erikoisoikeudet. Näitä oikeuksia ovat muun muassa:

  • yksittäisten kansalaisten oikeus käyttää kieltään asioidessaan suullisesti tai kirjallisesti viranomaisen kanssa, jos viranomainen on asiassa päätöksentekijä,
  • viranomainen on velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä sekä vaadittaessa antamaan kirjallisen käännöksen päätöksestä ja sen perusteluista,
  • Viranomainen voi määrätä erityisen ajan ja paikan vähemmistökielisen palvelun antamista varten, hallintoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on vähemmistökielen taitoista henkilökuntaa,
  • kunnilla on erityisiä velvollisuuksia järjestää vanhusten- ja lastenhuoltoa kokonaan tai osittain vähemmistökielellä, jos joku hallintoalueella sitä vaatii.


 
Lisää tietoa suomen kielen hallintoalueesta:

Laki kansallisista vähemmistöistälinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Länsstyrelsen i Stockholms länlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Minoritetlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Sametingetlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Regeringenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Diskrimineringsombudetlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Linkeistä löytyy informaatiota myös suomen kielellä. 
 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-07-30 10:08

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se