Folkets-hus


Folkets-husillä on avoinhoito. 


Lasten ja nuorten avohoito

Tavoitteemme:

* luoda houkutteleva kokoontumispaikka lapsille ja aikuisille
* luoda hyviä suhteita
* tukea ja vahvistaa vanhempien roolia
* tiedottaa ja neuvoa

Perhekeskuksessa on:
* avoin esikouluavautuu uuteen ikkunaan
* nuorisokäsittely
* neuvontaa ja tukea perheneuvojilta


Perhe- ja nuorisoneuvojat, suuntautuvat lapsiperheille ja alta 20-vuotiaille nuorille jotka tarvitsevat tukea,

Perhekeskukseen voit tulla itse tai sosiaalisihteerin toimesta. Tarjoamme varhaisia ilmaisia  toimenpiteitä, jotka perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteistoimintaan. Päätökset eri toimenpiteistä tehdään aina yhteisymmärryksessä perheen ja nuoren kanssa.

Tarjoamme:
*vanhempain koulutusta Komet, 3-11 vuotiaiden lasten vanhemmille avautuu uuteen ikkunaan
* ohjausharjoittelua teini-ikäisten vanhemmille - LFTavautuu uuteen ikkunaan

Perhekeskuksessa työskentelevillä on vaitiolovelvollisuus. Siellä ei myöskään kirjata tai rekisteröidä mitään. Toiminta on ilmaista ja voimme tehdä kotikäyntejä. Jos tuentarve on sellainen, ettemme voi auttaa, ohjaamme edelleen.

Yksityiskohtainen vanhempainohjaus
Aina ei ole helppoa olla lapsen vanhempana. Joskus joutuu tilanteisiin, tai lapsi tekee sellaisia juttuja, joista tulee halu saada puhua jonkun toisen kanssa. Perheneuvojan kanssa voi keskustella elämäntilanteesta ja yhdessä katsoa ratkaisuja jotka sopii juuri teidän perheelle.

Evelyn Jacobsson Puh 0220 - 390 38


Perhekeskustelu
Perhekeskustelun kautta annetaan mahdollisuus keskustella ongelmista ammattimaisen ohjauksen avulla, ja ratkoa ongelmat joita perheenjäsenet kokevat perheessä.

Keskustelut voidaan pitää siten, että joko yksi tai kaksi vanhemmista on mukana lapsen/nuoren kanssa. Perheneuvojat työskentelevät perheen toimeksiannon mukaan asettaen päämäärät yhdessä perheen kanssa. Lähtökohtana on, että ratkaisu on perheen sisällä ja että se pitää löytää yhdessä.

Tässä pari ehdotusta eri aiheista:
* saada parempi kommunikaatio, sekä löytää toimiva kommunikaatio
* käsitellä vaikeus, joka vaikuttaa suhteisiin
* käsitellä erimielisyyksiä
* työstää ja löytää teitä perhekriisien läpi
* löytää käytännöllisiä yhteispelikuvioita

Evelyn Jacobsson Puh 0220 - 390 38

Sanne Grimmander Puh 0220 - 390 12

Neuvonta- ja tukikeskustelut
Joskus tarvitsee jonkun ulkopuolisen joka voi kuunnella, ohjata, neuvoa ja tukea. Autamme selvittämään miksi tunnet avuntarvetta, mikä on ongelmana, ja joskus auttaa hakea oikeat kontaktit esimerkiksi psykiatriaan.

Evelyn Jacobsson Puh 0220 - 390 38

Sanne Grimmander Puh 0220 - 390 12

Trappan (rappu)-keskustelut lapsille, jotka ovat nähneet väkivaltaa
Lapsille, jotka ovat nähneet tai kokeneet väkivaltaa, tarjotaan kriisikeskusteluja. Tavoitteena on että lapsi/nuori saa työstää traumaattista tapausta ja sen jälkeen jättää trauman taakseen. Keskustelu voidaan suorittaa vaikka väkivalta oltaisiin koettu jo jokin aika sitten.

Kriisikeskustelu lähtee Trappan-mallin mukaan kolmesta askeleesta:
* kontakti
* rekonstruktio
* tieto

Evelyn Jacobsson  Puh 0220 - 390 38


Huumetestit
Jos vanhempana olet huolissasi lapsesi mahdollisesta huumeiden käytöstä, autamme huumetesteissä ja keskusteluissa asian ympärillä.

Liisa Vohn Axelsson Puh 0220 - 39362

Tiedotusta alkoholista ja huumeista
Oletko huolissasi jos lapsesi ehkä käyttää alkoholia tai huumeita? Autamme ja tuemme mietiskelyissäsi. Temme myös haastattelututkimuksen ADDIS-ung, jonka kautta kartoitetaan nuoren alkoholi- ja huumekäyttö sekä annetaan tietoa käytön seurauksista.

Liisa Vohn Axelsson Puh 0220 - 39362

IFO vastaanotto, puh. 0220 - 390 40

LUE LISÄÄ:


Tonårsparlörenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

IQlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Don´t drink and drivelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

CANlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Drugsmartlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Ung och mår dåligtavautuu uuteen ikkunaan


Tyttöryhmiä
Tyttöryhmätoiminnan päämääränä on mahdollistaa keskustelu eri kysymyksistä, ja kokeilla erilaisia aktiviteetteja turvallisessa ryhmässä.
Tällä tavalla toivomme luoda ryhmään yhteenkuuluvaisuutta ja vahvistaa nuorten ympärillä olevia sosiaalisia verkostoja.

Tyttöryhmillä haluamme:
* vahvistaa tyttöjen itsetuntoa ja itseluottamusta
* näköistää tyttöjen vahvat puolet sekä itselleen että muille
* antaa tytöille mahdollisuus nähdä/löytää ja käyttää omat resurssit, ja onnistua
* antaa tilaa, yhteenkuuluvaisuuden ja osallistumisen tunnetta
* vahvistaa sosiaalisia verkostoja aikuisen läsnäololla
* vahvistaa tyttöjen tietoisuutta vallitsevasta yhteiskuntarakenteesta, kuvioista ja ihanteista

Evelyn Jacobsson Puh 0220 - 390 38


Katso myös:

United Sisterslinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaanSivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-19 08:25

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se