Olet tässä:

Puulämmitys

Puulämmitys oikealla tavalla ja oikeassa paikassa on hyvä ratkaisu ympäristön kannalta. Jos puulämmitys sen sijaan tapahtuu väärin, siitä on haittaa sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle.

Ohjeita ja vinkkejä puulämmityksestä
Jotta lämmitys tapahtuisi oikealla tavalla ja vahingollisten aineiden päästöt jäisivät mahdollisimman pieniksi, on huomioitava seuraavat seikat:

  • Huolehdi siitä, että lämmityspuut ovat kuivia. Ne tarvitsevat halkomisen jälkeen vuoden kuivumisajan kuivassa ja ilmavassa paikassa.
  • Liitä lämmityskattilaan lämminvesivaraaja. Tällöin vältytään pitämästä kytevää tulta ja tällöin ei tarvitse lämmittää kuin muutaman kerran päivässä.
  • Pelletit, jalostettu puupolttoaine, voi olla hyvä polttoainevaihtoehto. Niillä lämmittäminen on helpompaa ja saastepäästöt ilmaan jäävät lähes aina pienemmiksi.
  • Jos lämmityskattilan vaihto tulee ajankohtaiseksi, katso että uusi lämmityskattila on ympäristöhyväksytty. Vähäpäästöisen kattilan hyötysuhde on myös hyvä. Tällöin myös vähennät lämmityspuun käyttöä.
  • Kysy aina nuohoojalta neuvoa aikoessasi tehdä muutoksia lämmityskattilaasi.
  • Kaikki asennukset on mitoitettava ja suoritettava ammattitaitoisesti ja nuohoojan on hyväksyttävä ne ennen käyttöön ottoa.
  • Jos lämmitys tapahtuu oikein, savu on lähes näkymätöntä lämpimällä ilmalla ja vesihöyryn vakoista kylmällä.

Jos haluat lisätietoja puulämmityksestä, ota yhteys ympäristökonttoriin.

Mitä tapahtuu, kun lämmitetään väärin
Kun lämmitys tapahtuu väärin, muodostuu nokea, tervaa ja muita terveydelle haitallisia aineita. Päästöt voivat heikentää keuhkojen toimintaa ja aiheuttaa ongelmia astmaatikoille.
Haittaa tai haittariskiä aiheuttava puulämmitys voidaan kieltää.
 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-15 13:31

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se