Olet tässä:

Hautaus

Omaiset järjestävät hautaamisen henkilön kuoltua. Tähän saa hyvää apua hautaustoimistosta. Hautajaiset voivat olla kaksiosaiset, joihin kuuluu sekä juhlallinen toimitus että hautaan laskeminen.

Omaiset voivat valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Hautaus Ruotsin kirkon kaavan mukaan.
  • Hautaus muun uskontokunnan kaavan mukaan.
  • Siviilihautaaminen.
  • Hautaan laskeminen ilman juhlallista toimitusta.

Siviilihautaaminen
Siviilihautauksessa ei ole uskonnollista kaavaa. Ei ole myöskään määräyksiä siitä, miten sellainen hautaus tulee suorittaa tai järjestää, tai siitä kuka voi toimittaa hautauksen. Laki määrää ainoastaan, että toimituksessa ei saa esiintyä mitään mikä rikkoo toimituksen pyhyyttä ja vakavaluonteisuutta.
 
Siviilihautauksen toimittaja
Siitä, kuka hautauksen toimittaa, ei ole määräyksiä.
Jos haluat, voit kääntyä Surahammarin kunnan siviilihautauksen toimittajan puoleen.

Yhteystiedot:
Kia Ericson puh. 0220 - 37270 

Kent Rollert puh. 0220 - 38009

Seija Blefors Edqvist puh. 0220 - 39210, myös suomenkielinen


Hautausasiamies
Hautaustoimilaki (Begravningslagen) säätää, että kunkin lääninhallituksen on määrättävä jokaiseen kuntaan asiamies, jonka tehtävänä on seurata kuinka hautaustoimintaa hoitavat seurakunnat huomioivat Ruotsin kirkkoon kuulumattomien henkilöiden edut.
 
Surahammarin kunnan hautausasiamies on Seija Blefors Edqvist puh. 0220 - 39 210

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-07-30 16:08

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se