Olet tässä:

Päätöksistä valittaminen

Ellei ole tyytyväinen kunnallisen virkaportaan tekemään päätökseen, kunnan asukas voi valittaa päätöksestä. Valittaminen merkitsee sitä, että annetaan muun hallintoportaan harkita, onko kunta käsitellyt asian oikein vai ei.

Kunnallisista päätöksistä voidaan valittaa kahdella tavalla, joko laillisuuden harkintana tai hallintovalituksena.
 

Laillisuuden harkinta

  • Kyseessä on puhdas harkinta siitä, onko päätös laillinen kunnallislain mukaan.
  • Kaikilla kunnan jäsenillä on oikeus saada kunnallisen päätöksen laillisuus harkituksi valittamalla hallinto-oikeuteen.
  • Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se lähetetään Uppsalan hallinto-oikeuteen.
  • Kaikki laillisuuden harkintaa koskevat valitukset on tehtävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun tieto pöytäkirjan tarkastuksesta on asetettu kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Ilmoitustaulu on kunnantalon sisäänkäynnissä.

Hallintovalitukset

  • Hallintovalituksessa harkitaan sekä valituksen kohteena olevan päätöksen laillisuus että sen sopivuus. Säännökset ovat hallintolaissa.
  • Ainoastaan se, jota päätös koskee, voi tehdä päätöksestä hallintovalituksen. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se pitää toimittaa kunnalle kolmen viikon kuluessa siitä, kun valittaja sai päätöksen tiedokseen.
  • Niissä päätöksissä, joista voidaan tehdä hallintovalitus, on päätöksentekijän annettava päätöstä koskevalle tiedoksi, kuinka päätöksestä voidaan valittaa.
Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-07-31 09:18

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se