Olet tässä:

Julkisuusperiaate

Julkisuusperiaate on vanha perinne Ruotsissa. Se merkitsee sitä, että kansalaisilla on pääsääntöisesti täysi mahdollisuus valvoa viranomaisten toimintaa. Tärkeä osa julkisuusperiaatteesta on oikeus tutustua julkisiin asiakirjoihin. Oikeutta rajoittaa salassapitolaki (Sekretesslagen), jossa on säännökset esimerkiksi yksityishenkilöiden tietojen suojaamisesta sosiaalipalvelun piirissä.

Jos vaatii saada ottaa osaa julkisesta asiakirjasta on oikeus saada se nopeasti, korkeintaan parin työpäivän jälkeen. Jos tutustuminen julkiseen asiakirjaan kielletään on tästä oikeus saada kirjallinen päätös, josta voi valittaa.

Seija Blefors-Edqvist


, 2020-07-31 09:19

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se