Du läser här:

Barn- & bildningsnämndens ledamöter & ersättare

Ledamöter
Peter Berg (V) ordförande
Christopher Marlowe (S) vice ordförande
Leif Fredriksson (S)
Helena Wallentin (S)
Pia Axelsson (C)
Johanna Olofsson (M)
Lucas Hed (M)
Marina Hedberg (Sd)
Sven Fallgren (Sd)

Ersättare
Petteri Hellström (S)
Kim Djursjö (V)
Ylva Belin (C)
Yvonne Gmeiner (L)
Carina Bjurman (Sd)

Marie Andersson
0220-39033


, 2020-03-23 07:35

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se