Du läser här:

Barn- & bildningsnämndens ledamöter & ersättare

Ledamöter
Peter Berg (V) ordförande
Seija Blefors Edqvist (S) vice ordförande
Christopher Marlowe (S)
Helena Wallentin (S)
Pia Axelsson (C)
Johanna Olofsson (M)
Lucas Hed (M)
Marina Hedberg (Sd)
Sven Fallgren (Sd)

Ersättare
Leif Fredriksson (S)
Ylva Belin (C)
Kim Djursjö (V)
Yvonne Gmeiner (L)
Carina Bjurman (Sd)

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2019-03-12 09:16

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se