Du läser här:

Kommunstyrelsens ledamöter & ersättare

Ledamöter
Johanna Skottman (S) ordförande
Leif Carlberg (S) 1:e vice ordförande
Erkki Visti (C) 2:e vice ordförande 
Patrik Boström (S)
Ylva Belin (C)
Peter Berg (V)
Lucas Hed (M)
Per Ahlström (M)
Milton Hvid (Sd)
Kent Pettersson (Sd)
Sven Fallgren (Sd)

 

Ersättare
Christina Waser Jansson (S)
VAKANT (S)
Seija Blefors Edqvist (S)
Gunilla Hofferek (C)
Peter Tuike (V)
Ola Olsson (V)
Lise-Lott Johansson (M)
Therese Karlsson (M)
Lars-Göran Bärling (Kd)
Jan Rissanen (Sd)
Stig Pettersson (Sd)
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-06-14 10:55

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se