Du läser här:

Kommunens revisorer

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska att kommunstyrelsen och nämnderna bedriver verksamheterna ändamålsenligt och effektivt samt att de räkenskaper som presenteras är korrekta. I detta syfte granskar revisorerna delårsrapporter och årsredovisningen.

Kommunens revisorer är sex, varav en är ordförande. Varje revisor fullgör dock sitt uppdrag självständigt.

 


Ordförande

Sten-Ira Olofsson

  Sten-Ira Olofsson (M)
  Mob 070 - 333 11 99
  E-post till Sten-Ira Olofsson

   


Övriga revisorer

Kjell Wadelius (S),vice ordf
Sven-Erik Gårdhage (S)
Lennart Carlsson (C)
Per Jörgensen (V)
Rodney Ådahl (Kd)
Mattias Karlsson (Sd)

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-03-06 16:33

Läs mer här:

Reglemente för revisorernaPDF (pdf, 38 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se