Du läser här:

Politikerstyrd organisation

Surahammars kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.
 
Genom allmänna val vart fjärde år bestämmer kommunens medborgare mandatfördelningen i kommunfullmäktige, som är kommunens parlamentariska församling. Kommunfullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.
 

Politisk ledning

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgör kommunens politiska ledning. För att kunna verkställa politiska beslut har den politiska ledningen tjänstemän till sin hjälp.

Alla våra politiker utom kommunalrådet är fritidspolitiker vilket betyder att de samtidigt som de är politiker kan ha ett annat arbete.
 
Ett antal nämnder har det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Nämnderna ger uppdrag och resurser till kommunala verksamheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet.
 
Surahammars kommun har också helägda kommunala aktiebolag samt har andelar i och ägaransvar för ytterligare ett antal bolag, stiftelser och föreningar. Verksamheten i bolagen leds av styrelser som utses av kommunfullmäktige.

Mandatfördelning

Efter valet år 2018 samarbetar socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet i den politiska majoriteten.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige år 2018-2022

Parti

Mandat

Moderaterna

6

Centerpartiet

2

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Socialdemokraterna

11

Vänsterpartiet

3

Miljöpartiet de gröna

-

Sverigedemokraterna

7

 


Kommunalråd

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2021-01-19 11:52

​Sammanträdesdagar 2021

Sammanträdesdagar 2021PDF (pdf, 211.2 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se