Du läser här:

Samråd för ny översiktsplan Surahammars kommun

Samrådstiden genomfördes mellan 13 maj – 9 augusti 2019


Under samrådstiden presenterades ett förslag till ny kommunövergripande översiktsplan. Under samrådstiden är alla välkomna att lämna synpunkter för att förbättra förslaget. I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark- och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas bostäder, vart det behövs nya cykelvägar, vart det finns området att ta extra hänsyn till, för att skydda, bevara eller utveckla. Översiktsplanen är vägledande för mark- och vattenanvändningen i kommunen och för utveckling av den byggda miljön.

Samrådshandlingarna var utställda på följande platser:

  • Surahammars kommunhus
  • Surahammars bibliotek
  • Ramnäs utlåningsstation, Städet
  • Virsbo filialbibliotek

Det genomfördes också tre stycken ”öppet hus” möten där medborgare kunde ta del av och diskutera planförslaget med tjänstemän och politiker. Dessa möten hölls på följande platser:

  • Virsboskolans matsal, Virsbo (15 maj 2019)
  • Bäckhammarskolans matsal, Ramnäs (29 maj 2019)
  • Folkets Hus, Surahammar (12 juni 2019)


SAMRÅDSHANDLINGAR

SamrådsbrevPDF (pdf, 121.1 kB)

Samrådsbrev på finskaPDF (pdf, 117.7 kB)

SändlistaPDF (pdf, 147.3 kB)

Ny Översiktsplan - Del 1 PlanförslagetPDF (pdf, 4.6 MB)

Ny Översiktsplan - Del 2 Ställningstagande till allmänna intressenPDF (pdf, 7.9 MB)


SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 653.4 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-09-09 08:40

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se