Du läser här:

Pågående detaljplaner

Här kommer vi att informera om de detaljplaner som är ute för samråd eller utställning.

De olika skedena i planprocessen avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter, statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet m fl. Alla som har ett väsentligt intresse av planförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas. För mer information om planprocessen, se text under planprocessen.

__________________________________________________________________

Planer under programskedet

Planprocess - Programskede

 

__________________________________________________________________

Planer med enkelt planförfarande under samrådsskedet

Planprocess - Enkelt samråd


Upphävande av detaljplan i anslutning till rikvsväg 66, del av Surahammar 9:1, S80D

FöljebrevPDF (pdf, 931.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 647.7 kB)

PlankartaPDF (pdf, 3.5 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 772 kB)

__________________________________________________________________

Planer under samrådsskedet

Planprocess - Samråd


Åhagen

VA-utredning ÅhagenPDF (pdf, 520.7 kB)

Detaljplan för ÅhagenPDF (pdf, 3.5 MB)

Plankarta ÅhagenPDF (pdf, 520.7 kB)


__________________________________________________________________

Planer under utställningsskedet/granskning

Planprocess - Utställning/Granskning

 

Ekängen Etapp II (Handelsträdgården) - Ändring av detaljplan

FöljebrevPDF (pdf, 971.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 958.9 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 1.2 MB)

PlankartaPDF (pdf, 315 kB)

 __________________________________________________________________

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se