Del av Virsbo 2:73 m.fl. - område vid Kvarnängsvägen

Foto


PlankartaPDF (pdf, 469 kB)

PlanhandlingarPDF (pdf, 7.6 MB)

IllustrationPDF (pdf, 7.6 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 52.2 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 2 MB)

LagakraftbevisPDF (pdf, 62.5 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se