Detaljplan för del av fastigheten Virsbo 2:226 m.fl., Dynabacken

Illustration


PlankartaPDF
(pdf, 576.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

IllustrationPDF (pdf, 1.1 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 84.5 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 2.4 MB)

Utlåtande efter utställningPDF (pdf, 2 MB)

LagakraftbevisPDF (pdf, 365.3 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se