Detaljplan för Surahammar 9:292 och 9:343 (f.d. "Syfabriken")

 

Plankarta

 

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 21.1 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 758.9 kB)

Miljöteknisk markundersökning - RapportPDF (pdf, 4.9 MB)

Kommunfullmäktige-protokollPDF (pdf, 103.4 kB)

Lagakraft bevisPDF (pdf, 488.8 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se