Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722 (ändring av detaljplan)

PlankartaPDF (pdf, 437.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Tillägg till Plan- & genomförandebestämmelserPDF (pdf, 367.1 kB)

Tillägg till PlanbestämmelserPDF (pdf, 270.3 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 88.6 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 97.6 kB)

LagakraftbevisPDF (pdf, 402.6 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se