Detaljplan för Östsura 2:202 m.fl., Hammarskolan

PlankartaPDF (pdf, 430.6 kB)

PlanhandlingPDF (pdf, 2.3 MB)

IllustrationPDF (pdf, 2.3 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 44.3 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 24.9 kB)

LagakraftbevisPDF (pdf, 347 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se