Detaljplan för Surahammar 10:260-261, del av Surahammar 9:722, Björnstugan (förskola)

PlankartaPDF (pdf, 364.4 kB)

PlanhandlingPDF (pdf, 1.6 MB)

Illustration, etapp IPDF (pdf, 1.6 MB)

Illustration, etapp IIPDF (pdf, 1.6 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 185.5 kB)

LagakraftbevisPDF (pdf, 61.9 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se