Detaljplan för Surahammar 10:466 m.fl., Industrivägen

Karta över planområdet


PlankartaPDF
(pdf, 348.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 846 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 248.3 kB)

LagakraftbevisPDF (pdf, 371.5 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se