Detaljplan för Surahammar 9:284, och del av Surahammar 9:285, Kvarteret Vråken (f.d. Skogslundsskolan)

Foto Kvarteret Vråken


PlankartaPDF
(pdf, 493.7 kB)

PlanhandlingPDF (pdf, 661.6 kB)

IllustrationPDF (pdf, 1.8 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 469.9 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se