Detaljplan för del av Surahammar 9:1, Långsjön

Foto över Långsjön


PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.8 MB)

IllustrationPDF (pdf, 6.8 MB)

Utlåtande efter utställningPDF (pdf, 1.7 MB)

LagakraftbevisPDF (pdf, 63 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-07-02 15:10

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se