Detaljplan för Östsura 2:202 m.fl. Högstadieskola (Hammarskolan)

Foto Hammarskolan


PlankartaPDF (pdf, 536.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.4 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 668.7 kB)

IllustrationPDF (pdf, 668.7 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.7 MB)

Utlåtande efter utställningPDF (pdf, 1.6 MB)

 

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se