Detaljplan för Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1, Bäckhammarskolan

Flygfoto över planområdet


PlankartaPDF
(pdf, 414.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

IllustrationPDF (pdf, 1.4 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 56.1 kB)

LagakraftbevisPDF (pdf, 155.7 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se