Du läser här:

Detaljplaner som vunnit laga kraft

 

Illustration för antagna planer

 

Klicka på planens namn för att komma till sida med planhandlingar

Plannamn

Plannummer

Lagakraft

Källbogården, del av Surahammar 14:199 m.fl.

S 110 D

2018-11-22

Surahammar 9:292 och 9:343 (f.d. "Syfabriken")

S 109 D

2018-05-26

Centrala delen av Ramnäs

R 17 D

2017-01-12

Odonvägen, del av Surahammar 9:722 (ändring av DP)

S 106 D

2015-11-05

Virsbo f.d. förskola, del av Virsbo 2:74

V 26 D

2015-05-07

Östsura 2:202, Hammarskolan

S 105 D

2013-07-16

Surahammar 10:260-261, del av 9:722, Björnstugan

S 104 D

2013-05-10

Surahammar 10:466 m.fl. Industrivägen

S 103 D

2013-04-12

Surahammar 9:284-285, Kvarteret Vråken

S 102 D

2012-12-21

Ramnäs Kyrkby 1:147, bostäder, Bäckhammarsskolan

R 16 D

2012-10-25

Område vid Kvarnängsvägen, del av Virsbo 2:73 m.fl.

V 25 D

2012-02-17

Surahammar 9:1, del av. Långsjön

S 101 D

2011-10-31

Surahammar 9:720 m.fl. Sagavägen

S 100 D

2011-10-13

Del av Virsbo 2:226 m.fl., Dynabacken (Äldreboende)

V 24 D

2010-05-12

Östsura 2:202 m.fl. Högstadieskolan, Hammarskolan

S 99 D

2010-04-14

 

För äldre planer än 2010, så kontakta:

Henrik Hedberg
GIS- och Plansamordnare
0220-390 26

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 17:50

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se