Du läser här:

Samråd av förslag till Bostadsplan i Surahammars kommun

Ett förslag till Bostadsplan för Surahammars kommun finns ute på samråd mellan 9 november och 11 december 2020.

Surahammars kommun har i projektform med medverkande från kommunen och tillsammans med konsult, och Surahus Förvaltnings AB, arbetat fram ett förslag till en bostadsplan för kommunen.

Bostadsplanen innehåller förslag på bostadspolitiska mål, fokusområden och aktiviteter under de kommande åren.

Samrådshandlingen kommer att finnas tillgänglig i Surahammars kommunhus, Surahammars bibliotek, Virsbo filialbibliotek samt på Surahammars kommuns hemsida.

Här kan du läsa samrådshandlingenPDF (pdf, 2.9 MB)

Dina synpunkter på planförslaget ska senast 2020-12-11 ha inkommit till:

Surahammars kommun Samhällsbyggnadsenheten, Box 203, 735 23 SURAHAMMAR

Eller alternativt per e-post till: plan-bygg@surahammar.se

Märk dina synpunkter med “Samråd Bostadsplan, KS 2020/89

För frågor vänd er till:

Henrik Hedberg, GIS- & Plansamordnare, 0220-390 26, henrik.hedberg@surahammar.se

KOMMUNSTYRELSEN

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-11-10 08:58

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se