Du läser här:

Påverka kommunens framtid

Kommunen håller på med en kommunomfattande översiktsplan. I det arbetet är det viktigt att få veta vad Du tycker om att bo i Surahammars kommun, vad som är bra respektive vad som kan förbättras.

Under våren och sommaren 2013 har det funnits möjlighet att fylla i ett formulär både i pappersformat och här på surahammar.se. Under sommaren har du också haft möjlighet att träffa politikerna som är med i ÖP arbetet och lämna din synpunkt.

De synpunkter och förslag som inkommit har lämnats till de som arbetar med den nya översiktsplanen. Synpunkterna sammanställs och kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. De kommer inte att få personliga svar. Tack till alla som har lämnat in synpunkter och förslag!

Under samrådstiden, det vill säga när förslaget till ny översiktsplan ställs ut, kommer det på nytt att  finnas möjlighet att tycka till.  Samrådstiden beräknas att börja under våren 2019.

Alla synpunkter som kommer in under samrådstiden kommer att redovisas i en samrådsredogörelse som ställs ut tillsammans med det omarbetade planförslaget.


Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2019-03-07 08:48

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se