Du läser här:

Insamlingsstiftelsen Surahammars Naturvårdsfond

Stiftelsens ändamål är att värna om den biologiska mångfalden inom Surahammars kommun. Det kan ske genom exempelvis skötsel och restaurering av områden med känslig flora och fauna. Pengarna kan även användas för informationsinsatser som bidrar till att öka förståelsen för vikten av att värna om den biologiska mångfalden. För mer information se stiftelseförordnandet.PDF (pdf, 60.3 kB)

Styrelsen består av fem ledamöter varav tre är politiskt valda och två från föreningar inom ideell naturvård i kommunen. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år.

Hur bidrar man till fonden?

Pengar kan sättas in på BG 5337-5853.

Märk inbetalningen med ”Surahammars Naturvårdsfond”.

Hur söker man bidrag ur fonden?

Ansökningblankett finns härPDF (pdf, 12.4 kB)

Kontaktuppgifter

Inger-Marie Carlsen, sekreterare
E-post: Inger-Marie Carlsen
Tfn: 0220-392 02

 

 

Varningsskylt för salamander respektive informationsskylt om hotade arter är exempel på vad bidrag har använts till.
Undre bilden visar en större vattensalamander.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:41

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se