Du läser här:
INFORMATION TILL DIG SOM SKA INSTALLERA VÄRMEPUMP

För att installera värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att anmälan eller ansökan om tillstånd görs till den kommunala tillsynsmyndigheten.

• Anmälningsplikt gäller inom områden som har kommunalt vatten.
• Tillståndsplikt råder inom områden som saknar kommunalt vatten.

I Surahammar är det miljökontoret som handlägger dessa ärenden. Både anmälan och ansökan om tillstånd görs på en blankett som erhålls från miljökontoret eller hämtas från hemsidanPDF (pdf, 617.5 kB). Om placering av borrhål ska ske närmare fastighetsgräns än 10 m ska även ett granneyttrandePDF (pdf, 621 kB) bifogas handlingarna. Till anmälan eller ansökan ska också en karta över anläggningens placering bifogas.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-10-08 09:06

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se