Du läser här:

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen komposteras eller lämnas till återvinningscentral och återbruk. Trädgårdsavfallet får inte kastas i skogen, på annans mark, utanför sin tomt eller bland hushållsavfallet. Informera gärna varandra om vad som gäller för trädgårdsavfall.

Vad ska jag göra?

Lämna trädgårdsavfallet till närmsta återvinningscentral eller återbruk. Återbruket i Surahammars kommun har följande öppettider;

Öppettider för Surahammars Återbruk kan du hitta härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Oemballerat trädgårdsavfall kan lämnas under perioden 1/4 - 30/10 på tisdagar.
Öppettider:
Virsbo, Grusgropen: klockan 09.00-20.00
Ramnäs, Norrbyvägen: klockan 10.30-20.00


Tänk på...

...att det inte är tillåtet att lägga trädgårdsavfall i form av grenar, löv, mossa, blomjord, krukväxter och aska i det bruna kärlet för matavfall, då det stör rötningsprocessen. Ditt matavfall blir fordonsgas.

...att inte slänga trädgårdsavfall i skog och mark. Marken i skogen/naturmarken göds av trädgårdsavfall och ”mördarsniglarna” gynnas. Vitsippor och liljekonvalj försvinner till förmån för brännässlor, hallonsnår, kirskål och druvfläder.

… att dumpning av trädgårdsavfall i skogen eller på annan plats som anses som nedskräpning enligt 15 kapitlet 30 § Miljöbalken och är ett miljöbrott som kan polisanmälas.


Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:38

Kontakta oss

VAFAB Miljö AB:
021-39 35 00

Surahammars Återbruk:
0220-71 54 10

Surahammars Kommun:
0220-390 00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se