Cisterner

I Sverige finns det många olika cisterner, det kan vara allt från villacisterner, lösa behållare eller gårdscisterner, så kallade farmartankar som antingen kan ligga ovanpå mark eller i mark, utomhus eller inomhus. Inom dessa områden ska alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ha ett sekundärt skydd, dvs någon form av invallning.

Många befintliga cisterner börjar bli gamla och dåliga. De riskerar då att läcka bensin, olja eller diesel till omgivningen och på så sätt skada mark eller vattentäkter. Alla cisterner med tillhörande rörledningar ska därför regelbundet kontrolleras oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark.

Före installation av en cistern är det viktigt att skicka in en skriftlig anmälan till Miljökontoret. Anmälningsplikten gäller även för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden. Inom dessa områden ska alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ha ett sekundärt skydd, dvs någon form av invallning. Se även till att cisternen besiktigas och att den inte läcker. Det är viktigt att ha kontroll på sin cistern för att förebygga skador. Det är du som har en cistern som har ansvaret för att Naturvårdsverkets föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om cisterner följs.

Regelbundna kontroller ska göras på cisternerna. Var tredje, sjätte eller tolfte år beroende på korrisionsskydd och var den är placerad. Du har ansvaret för att kontrollrapporten finns tillgänglig och beställer tid hos ackrediterat kontrollorgan. Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en lista över sådana besiktningsmän. Sök på ”ackrediterad verksamhet” och ”cisterner öppna”.

Besiktningen ska utföras av ett certifierat företag. Den återkommande kontrollen ska göras var 3:e, 6:e eller 12:e beroende på cisternens korrosionsskydd och var den är placerad. En kopia på kontrollrapporten från besiktningen ska skickas in till tillsynsmyndigheten, dvs Bygg- och miljönämnden. som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydd. Detta för att nämnden ska ha kontroll över vilka cisterner som finns inom kommunens område. Tillsynsmyndigheten kan även ställa ytterligare krav med stöd av miljöbalken när så är lämpligt.

För mera information kontakta miljökontoret.öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: Arvid Helghe
, 2020-12-16 07:08

Läs mer här:

Information om cisternerPDF (pdf, 181.3 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se