Du läser här:

Kemikalier

Till kemikalier räknas många olika produkter, allt från oljor till tvättmedel. I Sverige används över 60 000 kemiska produkter. Det finns ungefär 11 000 kemiska ämnen i dessa produkter, många av dem med mer eller mindre hälso- och miljöpåverkande egenskaper, varav en del än så länge är okända.

Det är därför viktigt att man vid användning av kemiska produkter vet om riskerna och hanterar samt förvarar produkterna på ett betryggande sätt.

Kemikalieinspektionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär den myndighet som har den centrala tillsynen och utfärdar de flesta regler som finns inom kemikalieområdet. Miljökontoret har den lokala tillsynen över de kemikalier som finns inom kommungränsen.

Vi kontrollerar t ex att företagen har säkerhetsdatablad (före detta varuinformationsblad) för de kemikalier som används, att förvaring sker så att kemikalierna vid ett eventuellt läckage inte kan nå omgivningen. Hos lantbrukarna tittar vi bl a på hur bekämpningsmedel sprids och hanteras i övrigt.

Det är inte bara yrkesmässig förvaring och hantering som måste ske på rätt sätt. Även privatpersoner har ansvar och skyldigheter att hantera dessa produkter på bästa sätt.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:37

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se