Du läser här:

Förorenade områden i kommunen

I kommunen finns flera platser där marken mer eller mindre är förorenad. Vissa av dessa platser medför redan idag ett betydande utsläpp och de utgör i många fall ett framtida hot mot hälsa och miljö. Inom kommunen har metallhanteringen (valsning, gjutning, smältning och mekanisk bearbetning) dominerat en längre tid. Även impregnering av virke och telestolpar har förekommit. Andra platser som är förorenade är nedlagda deponier där föroreningarna kan påverka såväl marken som grundvattnet.

Områdena har risklassats i 4 olika klasser, där riskklass 1 innebär mycket stor risk för hälsa och miljön. Riskklassningen bygger på en samlad bedömning av sannolikheten att det förorenade området kan ge upphov till oönskade effekter på hälsa och miljö. Man har tittat på spridningsförutsättningar, de hanterade kemikaliernas farlighet, föroreningsnivå samt vilken känslighet och skyddsvärde som finns för omgivningen, både för människors hälsa och för miljön.

Sidan publicerad av: Arvid Helghe
, 2020-12-16 07:07

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se