Du läser här:

Miljöskydd

Pannan

Miljöskydd handlar om att skydda omgivningen från föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga tillståndet i vattnet, i luften eller i marken.

Vi som arbetar inom miljöskyddet ska i första hand se till miljöns bästa i all miljöstörande verksamhet. Vår miljöskyddsverksamhet utgår främst från miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (sök vidare under "lagboken" och "M") och de förordningar och författningar som tillhör miljöbalken.

  

Miljöfarliga verksamheter
Miljökontoret övervakar miljöpåverkan från industrier. Miljöfarliga verksamheter klassas efter hur miljöfarliga de är i miljöprövningsförordningen (2013:251).

A-klassade verksamheter
är mest störande och tillsynen på dessa verksamheter i Surahammars kommun utövas av Länsstyrelsen i Västmanlands län.


Miljökontoret har övertagit tillsynen över B-klassade verksamheter i Surahammar av länsstyrelsen i Västmanlands län. Prövningen görs fortfarande av länsstyrelsen. Exempel på branscher som är B-verksamheter i kommunen är:
- Större lantbruk
- Gjuteri
- Större verkstadsindustri
- Plastindustri

C-klassade verksamheter
anmäls hos Bygg- & miljönämnden och kommunen har också ansvar för tillsynen. Exempel på branscher som är C-verksamheter i Surahammar är:
- Förbränningsanläggning
- Vattenverk
- Avloppsreningsverk
- Skjutbana
- Motorbana
- Återvinningsanläggning
- Verkstadsindustri
- Lantbruk

Anmälningsblankett finns i vårat blankettarkivöppnas i nytt fönster.

Så kallade U-verksamheter är oftast mindre verksamheter som inte är listade i miljöprövningsförordningen (2013:251). (De ligger Utanför listan= U-verksamhet.) De behöver inte anmäla sin verksamhet men omfattas ändå av miljöbalkens regler. Exempel på branscher i kommunen är:
- Verkstad
- Bilvårdsanläggning

Vi handlägger anmälningsärenden vid nyetableringar eller förändring av befintlig verksamhet. Utredningar genomförs och klagomål handläggs.
 

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:37

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se