Du läser här:

LIVSMEDEL

Du som livsmedelsföretagare är en av cirka 60 livsmedelsanläggningar i Surahammars kommun. Det innebär att din verksamhet hanterar mat som andra människor ska äta utan att riskera att bli sjuka eller vilseledda.

I Surahammars kommun efterhandsdebiterar vi livsmedelskontrollen efter utfört inspektionsbesök med en fast tilläggstimme oavsett vart i kommunen din verksamhet är.

Varmrätt

Inspektion av din verksamhet

I Sverige är det Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten och beslutar hur livsmedelskontrollen i landet ska bedrivas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs sköts av inspektörer i kommunerna. I Surahammars kommun är det miljökontoret som har hand om livsmedelstillsynen.

Som företag måste du ha en bra lokal och goda rutiner för att kunna garantera säkra livsmedel, det är ditt ansvar. När Samhällsbyggnadsenhetens livsmedelsinspektörer kommer på besök ska du kunna visa hur just din verksamhet uppfyller lagens krav på säker mat.

Ny livsmedelsföretagare

Ska du starta en livsmedelsverksamhet, kontakta Miljökontoret i god tid och skicka in blankett för registrering och riskklassning. Läs mer här om vad du ska göra innan du startar din verksamhet

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:36

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se