Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Buller kan uppstå inomhus och utomhus och kan komma ifrån exempelvis väg- och spårtrafik, industrier, byggarbetsplatser, musikarrangemang medflera. Hur vi uppfattar buller kan variera mellan olika personer samt tiden på dygnet. Variationerna av hur vi blir störda av bullret påverkas också av vilken attityd vi har till bullerkällan eller om bullret till exempel är kombinerat med vibrationer. I ett rekreationsområde där man förväntar sig en tystare miljö är vi känsligare för bullerstörningar i jämförelse med tätorter.

Upplever du störande buller ta i första hand kontakt med ansvarig person och/eller fastighetsägare. I miljöbalken finns det bestämmelser att verksamhetsutövaren är skyldig att göra undersökningar. Det innebär att ansvarig person är skyldig att göra mätningar och andra kontroller för att minska risken för störande buller.

Du kan även läsa mer information på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vem som ansvarar och gör vad gällande buller.

Så kallat tysta områden blir alltmer sällsynta i vår värld. I kommunens översiktsplan finns opåverkade områden definierade. Dessa områden ska i största möjliga mån skyddas mot olika exploateringsåtgärder.

Vill du ha mer information om buller gå in på Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Kontakta oss på miljökontoret om du inte får någon respons från ansvarig person.

 

 

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:35

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se