Badvatten

Badplats

Varje år provtar miljökontoret badvattnet vid Campingbadet, Brattheden, Seglingsberg, Virsbobadet och Lisjöbadet. Detta för att kontrollera att hygienkraven uppfylls. Provtagningen sker normalt tre gånger varje sommar.

Kvaliteten på badvattnet bedöms i tre steg;

1. Tjänligt
2. Tjänligt med anmärkning
3. Otjänligt.

I Surahammar är badvattnet överlag bra. Enbart något enstaka prov kan vara tjänligt med anmärkning och då troligtvis på grund av naturliga orsaker som kraftigt regn.

Havs- och Vattenmyndighetens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se hur kvalitén på badvattnet är i Surahammars kommun och vid övriga badplatser i Sverige.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:33

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se