Du läser här:

Hälsoskydd

Hälsoskyddet i kommunen handlar om att hindra uppkomst av och undanröja olägenheter för människors hälsa. Det kan röra sig om buller, inomhusklimat, radon, vedeldning, hygienlokaler, badvatten mm.

Arbetet bedrivs i första hand genom information och rådgivning till allmänheten och verksamhetsutövare. Vi gör inspektioner vid klagomål. Det är alltid fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för lokaler, bostäder eller verksamheter. Om något uppstår som kan orsaka olägenheter för din hälsa ska du därför i första hand kontakta denna person.

Anmälningspliktiga verksamheter
För vissa verksamheter krävs att en särskild anmälan görs innan de får starta. Det gäller för:
 

  • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. 

Anmälningsblankett finns i vårat blankettarkiv.

Det finns olika krav för olika verksamheter. Grundprincipen är att lokalen ska vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för den avsedda verksamheten. Det kan gälla materialval och planering, men även direkta krav på utformning och utrustning. För att hindra smittspridning krävs god hygien i verksamheten.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:33

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se