Du läser här:

Lantmäteri- och fastighetsfrågor

Har du frågor angående din fastighet? Vi kan svara på enklare typer av frågor på kommunen, som exempelvis vilken mark som ägs av vem eller ungefär var någonstans tomtgränser går.

Kontakta kommunens GIS och kartavdelning här

Lantmäteriet är ansvarig myndighet för fastighetsbildningsfrågor. Med hjälp av lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen förändras vid exempelvis köp av mark, avstyckning av tomter, sammanläggning av fastigheter eller bildande av rättigheter, servitut och gemensamhetsanläggningar.
Den som har frågor angående detta hänvisas direkt till Lantmäteriet.

Hemsida: https://www.lantmateriet.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kundcenter: 0771-63 63 63

 

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-03-02 18:05

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se