Du läser här:

Kommunens referenssystem

Sedan 2013 använder sig Surahammars kommun av referenssystemet SWEREF 99 1630 i plan och från 19 september 2016 höjdsystemet RH2000 (tidigare användes RH00 inom kommunens tätorter)

 

Stompunkt i Falköping, Gunnar Creutz, Wikimedia Commons

 Foto: Gunnar Creutz, Wikimedia Commons

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2019-08-23 13:40

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se