Primärkarta (även kallad grundkarta)

Primärkartan är främst framställd genom mätningar i fält, men även kompletterad genom flygbilder. Primärkartan är resultatet av det mätnings- och karteringsarbete som utförts av kommunen under många år.

Det samlade värdet av den digitala primärkartan är stort. Materialet underhålls och kompletteras ständigt, mycket i samband med planering och byggande i kommunen.

Primärkartan täcker i huvudsak våra tre tätorter med omnejd. Utanför tätorterna kompletteras med Lantmäteriets information.

Primärkartan är digital och finns i kommunens kartdatabas. Den kan därför levereras och ritas ut med valfritt innehåll och i valfri skala. Primärkartan är grunden för de flesta andra detaljerade kartor som framställs inom kommunen.

 

primärkarta
Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-03-09 15:31

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se